Zarejestruj się

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowy, swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), osoba fizyczna oraz firma zgłoszona na 12 FGTIME 2020 jest proszona o PONOWNE założenie konta w Systemie Rejestracji KIGEiT.


Przypomnij hasło